Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Η Αναγκαιότητα Ενσωμάτωσης Των ΤΠΕ Στην Εκπαιδευτική Διαδικασία


Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, έχει απασχολήσει πολύ τον κόσμο της εκπαίδευσης. Όλες οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες προσπαθούν, μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής, κατά κύριο λόγο, να ενσωματώσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των διάφορων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος.
Ωστόσο, αυτή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η προσπάθεια να ενταχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν είναι, ακόμη τουλάχιστον αποτελεσματικός, καθώς φαίνεται πως οι υπολογιστές και όλα τα μέσα που παρέχονται στα σχολεία και στο διεθνή χώρο, αλλά κυρίως  στην  Ελλάδα, ουσιαστικά υπό-χρησιμοποιούνται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εκπαιδευτικοί, των οποίων ο ρόλος είναι καθοριστικός στην ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία, δεν έχουν σωστή γνώση του συγκεκριμένου αντικειμένου, με αποτέλεσμα να το θεωρούν πολλές φορές «περιττό».
Οι προκαταλήψεις αυτές που υπάρχουν πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να είμαστε και σε θέση να προχωρήσουμε μπροστά, να έχουμε πρόοδο. Οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν νέους τρόπους σκέψης, οι οποίοι θα δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες και να τις ολοκληρώσουν με επιτυχία, κάτι που ίσως να μην μπορούσαν να κάνουν υπό άλλες συνθήκες. Οι ΤΠΕ γενικά παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να συμμετέχουν περισσότερο στο μάθημα, να πειραματίζονται, και μάλιστα έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερο απόθεμα πληροφοριών και πηγών σε σχέση με οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκπαίδευση και το αντικείμενο του μαθήματος.
Οι υπολογιστές κάνουν γενικά το μάθημα αρκετά πιο εύκολο και για τον εκπαιδευτικό αλλά και για τους μαθητές από πολλές απόψεις, καθώς ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο υλικό στα χέρια του προκειμένου να δώσει σαφείς εξηγήσεις, και οι μαθητές έτσι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες κατανόησης του εκάστοτε αντικειμένου. Παρόλα αυτά, προκειμένου η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση να έχει θετικά αποτελέσματα, πρέπει να γίνεται συνετά. Όπως υποστήριξε και ο Papert, η τεχνολογία πρέπει να είναι το εργαλείο υποστήριξης και όχι το σημείο εστίασης της μαθησιακής διαδικασίας.

1 σχόλιο:

 1. Όπως αναφέρεται και στο παραπάνω κείμενο, η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο ζωής μας αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύγχρονη εκπαίδευση απαιτεί έναν καταρτισμένο εκπαιδευτικό και μαθητές με περισσότερη γνώση και κριτική σκέψη.
  Πρώτα από όλα, η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη καθώς συνιστάται ο τεχνολογικός αλφαβητισμός των μαθητών. Σε μία εποχή όπως αυτή που διανύουμε, είναι αναγκαίο να γνωρίζει ο εκάστοτε μαθητής τις λειτουργίες του υπολογιστή και τους σκοπούς της τεχνολογίας.
  Ακόμη, η σύγχρονη εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία, ( όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων στα σχολεία) που σημαίνει πως είναι ωφέλιμο να προοδεύει η εκπαιδευτική διαδικασία και να μη μένει αδρανής. Όπως η τεχνολογία, έτσι και η εκπαίδευση χρειάζεται εξέλιξη.
  Επιπλέον, οι μαθητές επωφελούνται από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης. Βασικά, η μάθηση αφομοιώνεται με περισσότερη ευκολία και ευχαρίστηση από ότι με άλλους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Αναπτύσσεται η κρίση του παιδιού, όπως επίσης και το ενδιαφέρον για την έρευνα, εφόσον ο εκπαιδευτικός αναθέτει κάποιες εργασίες. Σημαντικό είναι και ότι τα παιδιά εκτίθενται σε ένα εύρος πληροφοριών και δεν είναι περιορισμένο το υλικό που διαχειρίζονται.
  Ωστόσο, όπως επισημαίνει και η συμφοιτήτρια παραπάνω, για να ευδοκιμήσουν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική κοινότητα, θα πρέπει αφενός οι εκπαιδευτικοί να είναι γνώστες του αντικειμένου, αφετέρου τα σχολεία να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή